ontwerpen 4.

De opdracht.

Voor ontwerpen 4 hebben we een transformatie-casus gekregen in Mariahoeve, Den Haag voor het renoveren en verdichten van een bepaald gebied. De moeilijkheid van deze opdracht ligt in het beperkte en gelimiteerde aantal opties voor het creëren van nieuwe woningen vanwege de bestaande context. Aan de andere kant was er de mogelijkheid om in het openbare groen nieuwe woningen te plaatsen die gecombineerd konden worden met de bestaande gebouwen.

Het ontwerp.

In dit ontwerp heb ik vier principes gepakt die dienden als een leidraad voor mijn keuzes in het project; Het moest childproof zijn, duurzaam, collectiviteit vormen en een verbinding creëren met het groen in de omgeving en het de tuin van het project. Ik heb gekozen voor een combinatie van verticale verdichting en het toevoegen van een luxe flat. De appartementen zijn gericht op de openbare ruimte, wat de sociale cohesie moet vergroten tussen de bewoners.